Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Soi Cầu số vàng ngày :21-04-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
21-04-21
20-04-2116,52,08,39,99,24,64,79Trượt183
19-04-2101,68,78,57,83,71,93,21Trượt154
18-04-2174,00,49,36,54,87,57,94Ăn đề 00180
17-04-2124,54,28,58,23,70,80,48Ăn đề 80185
16-04-2189,18,37,19,32,11,04,29Ăn đề 89168
15-04-2182,55,83,47,20,26,50,75Ăn đề 82193
14-04-2163,74,32,90,03,44,58,84Trượt150
13-04-2193,77,15,43,05,17,64,66Ăn đề 05175
12-04-2109,18,24,06,43,07,33,76Trượt196
11-04-2177,87,13,56,57,00,91,55Ăn đề 13161
10-04-2186,34,39,53,32,62,59,13Ăn đề 13189
09-04-2120,86,75,48,54,14,70,58Ăn đề 70197
08-04-2113,08,58,65,60,14,04,81Ăn đề 04178
07-04-2132,64,96,75,34,74,46,04Ăn đề 75179
06-04-2114,83,60,91,67,52,59,90Ăn đề 59180
05-04-2103,50,00,96,58,60,80,21Ăn đề 00179
04-04-2158,15,53,67,78,73,86,30Ăn đề 78152
03-04-2107,48,37,50,70,10,23,94Ăn đề 10187
02-04-2153,18,77,95,15,94,61,12Ăn đề 95180
01-04-2103,93,33,54,01,76,55,64Ăn đề 93164
31-03-2108,25,15,54,75,53,21,33Trượt163
30-03-2112,01,13,25,67,50,17,55Ăn đề 55186
29-03-2127,90,66,10,82,26,20,41Trượt166
28-03-2158,56,06,41,90,31,95,64Ăn đề 95185
27-03-2175,32,16,40,39,18,00,06Trượt171
26-03-2142,82,66,04,68,60,55,33Ăn đề 42178
25-03-2191,15,10,60,19,95,80,03Ăn đề 19159
24-03-2105,30,99,11,81,38,09,28Ăn đề 38192
23-03-2161,30,27,76,32,39,96,84Ăn đề 39153
22-03-2180,70,15,64,32,11,69,37Ăn đề 15157
21-03-2194,51,21,32,84,86,69,95Trượt196
20-03-2107,27,57,59,32,86,99,19Trượt180
19-03-2133,41,24,44,18,63,31,12Ăn đề 24178