CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP: 200.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày :16-04-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
16-04-20
31-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9280
30-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2275
29-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4253
28-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9261
27-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5251
26-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề277
25-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề259
24-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề272
23-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2268
22-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4277
21-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt273
20-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề260
19-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7276
18-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề281
17-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6252
16-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2286
15-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1279
14-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề278
13-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8267
12-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề260
11-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4266
10-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9272
09-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trượt279
08-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6284
07-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt295
06-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4294
05-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9278
04-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2265
03-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2282
02-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7264
01-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5263
29-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5277
28-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt282