CHỐT SỐ Lô Xiên 3 Víp MB: 300.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :28-05-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
28-05-20
27-05-2074,07,84Trúng161
26-05-2074,61,97Trúng136
25-05-2078,23,93Trượt121
24-05-2083,85,19Trúng130
23-05-2081,97,25Trúng142
22-05-2018,42,84Trúng120
21-05-2060,77,79Trúng136
20-05-2065,10,88Trúng138
19-05-2075,39,44Trúng150
18-05-2049,90,76Trúng177
17-05-2030,83,96Trúng140
16-05-2079,85,36Trượt141
15-05-2029,05,80Trượt122
14-05-2043,34,72Trượt121
13-05-2017,88,48Trúng167
12-05-2010,08,51Trượt151
11-05-2030,76,28Trượt123
10-05-2055,44,29Trượt122
09-05-2044,57,37Trượt173
08-05-2010,07,03Trúng169
07-05-2025,36,01Trúng142
06-05-2026,20,13Trúng154
05-05-2050,29,08Trúng124
04-05-2053,10,80Trúng129
03-05-2063,18,74Trúng151
02-05-2059,46,14Trúng160
01-05-2069,51,43Trúng177
30-04-2072,95,18Trúng153
29-04-2092,54,78Trượt127
28-04-2052,49,08Trượt172
27-04-2019,61,77Trượt123
26-04-2062,09,05Trượt138
25-04-2042,78,80Trúng142