CHỐT SỐ Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Soi cầu online chuẩn ngày :16-04-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
16-04-20 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
31-03-20Bến Tre: 11,
Vũng Tàu: 32,
Bạc Liêu: 80
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
331
30-03-20TP HCM: 87,
Đồng Tháp: 86,
Cà Mau: 98
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
360
29-03-20Tiền Giang: 52,
Kiên Giang: 85,
Đà Lạt: 46
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
345
28-03-20TP HCM: 61,
Long An: 13,
Bình Phước: 18,
Hậu Giang: 79
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
366
27-03-20Vĩnh Long: 42,
Bình Dương: 21,
Trà Vinh: 76
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
348
26-03-20Tây Ninh: 14,
An Giang: 62,
Bình Thuận: 42
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
351
25-03-20Đồng Nai: 48,
Cần Thơ: 86,
Sóc Trăng: 29
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
354
24-03-20Bến Tre: 04,
Vũng Tàu: 73,
Bạc Liêu: 11
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
348
23-03-20TP HCM: 41,
Đồng Tháp: 95,
Cà Mau: 01
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
333
22-03-20Tiền Giang: 03,
Kiên Giang: 18,
Đà Lạt: 09
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
349
21-03-20TP HCM: 91,
Long An: 71,
Bình Phước: 02,
Hậu Giang: 66
Trúng TP HCM,
Trúng Long An
355
20-03-20Vĩnh Long: 81,
Bình Dương: 45,
Trà Vinh: 58
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
343
19-03-20Tây Ninh: 29,
An Giang: 92,
Bình Thuận: 90
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
324
18-03-20Đồng Nai: 72,
Cần Thơ: 90,
Sóc Trăng: 65
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
359
17-03-20Bến Tre: 47,
Vũng Tàu: 56,
Bạc Liêu: 61
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
351
16-03-20TP HCM: 94,
Đồng Tháp: 85,
Cà Mau: 78
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
342
15-03-20Tiền Giang: 74,
Kiên Giang: 48,
Đà Lạt: 26
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
363
14-03-20TP HCM: 39,
Long An: 24,
Bình Phước: 40,
Hậu Giang: 90
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
356
13-03-20Vĩnh Long: 97,
Bình Dương: 94,
Trà Vinh: 02
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
326
12-03-20Tây Ninh: 25,
An Giang: 25,
Bình Thuận: 09
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
346
11-03-20Đồng Nai: 82,
Cần Thơ: 10,
Sóc Trăng: 48
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
329
10-03-20Bến Tre: 96,
Vũng Tàu: 62,
Bạc Liêu: 06
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
324
09-03-20TP HCM: 70,
Đồng Tháp: 78,
Cà Mau: 78
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
352
08-03-20Tiền Giang: 71,
Kiên Giang: 70,
Đà Lạt: 25
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
352
07-03-20Bình Phước: 67,
Hậu Giang: 10,
TP HCM: 79,
Long An: 43
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang,
Trúng TP HCM,
Trúng Long An
346
06-03-20Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 76,
Trà Vinh: 02
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
348
05-03-20Tây Ninh: 95,
An Giang: 99,
Bình Thuận: 14
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
352
04-03-20Đồng Nai: 48,
Cần Thơ: 19,
Sóc Trăng: 60
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
311
03-03-20Bến Tre: 82,
Vũng Tàu: 81,
Bạc Liêu: 96
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
356
02-03-20TP HCM: 23,
Đồng Tháp: 35,
Cà Mau: 81
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
358
01-03-20Tiền Giang: 21,
Kiên Giang: 61,
Đà Lạt: 33
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
357