CHỐT SỐ Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :09-07-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: 36,
An Giang: 74,
Bình Thuận: 01
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
341
07-07-21Đồng Nai: 92,
Cần Thơ: 95,
Sóc Trăng: 07
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
351
06-07-21Bến Tre: 29,
Vũng Tàu: 14,
Bạc Liêu: 87
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
365
05-07-21TP HCM: 58,
Đồng Tháp: 25,
Cà Mau: 25
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
342
04-07-21Tiền Giang: 95,
Kiên Giang: 81,
Đà Lạt: 84
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
347
03-07-21TP HCM: 25,
Long An: 87,
Bình Phước: 35,
Hậu Giang: 55
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
355
02-07-21Vĩnh Long: 31,
Bình Dương: 60,
Trà Vinh: 83
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
322
01-07-21Tây Ninh: 92,
An Giang: 67,
Bình Thuận: 70
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
335
30-06-21Đồng Nai: 87,
Cần Thơ: 78,
Sóc Trăng: 42
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
361
29-06-21Bến Tre: 64,
Vũng Tàu: 33,
Bạc Liêu: 36
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
379
28-06-21TP HCM: 58,
Đồng Tháp: 10,
Cà Mau: 26
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
333
27-06-21Tiền Giang: 00,
Kiên Giang: 05,
Đà Lạt: 14
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
370
26-06-21TP HCM: 29,
Long An: 49,
Bình Phước: 38,
Hậu Giang: 31
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
314
25-06-21Vĩnh Long: 40,
Bình Dương: 76,
Trà Vinh: 53
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
344
24-06-21Tây Ninh: 93,
An Giang: 00,
Bình Thuận: 81
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
350
23-06-21Đồng Nai: 08,
Cần Thơ: 04,
Sóc Trăng: 53
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
331
22-06-21Bến Tre: 18,
Vũng Tàu: 12,
Bạc Liêu: 81
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
364
21-06-21TP HCM: 57,
Đồng Tháp: 98,
Cà Mau: 18
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
341
20-06-21Tiền Giang: 74,
Kiên Giang: 93,
Đà Lạt: 89
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
339
19-06-21TP HCM: 55,
Long An: 34,
Bình Phước: 22,
Hậu Giang: 69
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
348
18-06-21Vĩnh Long: 00,
Bình Dương: 36,
Trà Vinh: 07
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
350
17-06-21Tây Ninh: 61,
An Giang: 28,
Bình Thuận: 82
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
344
16-06-21Đồng Nai: 39,
Cần Thơ: 95,
Sóc Trăng: 73
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
332
15-06-21Bến Tre: 37,
Vũng Tàu: 08,
Bạc Liêu: 12
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
382
14-06-21TP HCM: 26,
Đồng Tháp: 22,
Cà Mau: 41
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
378
13-06-21Tiền Giang: 56,
Kiên Giang: 99,
Đà Lạt: 79
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
352
12-06-21TP HCM: 72,
Long An: 63,
Bình Phước: 51,
Hậu Giang: 47
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
376
11-06-21Vĩnh Long: 61,
Bình Dương: 17,
Trà Vinh: 57
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
341
10-06-21Tây Ninh: 01,
An Giang: 93,
Bình Thuận: 00
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
334
09-06-21Đồng Nai: 50,
Cần Thơ: 24,
Sóc Trăng: 62
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
341
08-06-21Bến Tre: 27,
Vũng Tàu: 41,
Bạc Liêu: 10
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
348