CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :16-04-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
16-04-20 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
31-03-20Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu,
Trúng Đặc Biệt Bến Tre
272
30-03-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 4 Cà Mau
237
29-03-20Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 2 Đà Lạt
268
28-03-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 0 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
255
27-03-20Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Trà Vinh
267
26-03-20Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Tây Ninh,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
248
25-03-20Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Cần Thơ,
Trúng đầu 4 Sóc Trăng
258
24-03-20Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 7 Bạc Liêu
254
23-03-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
253
22-03-20Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Tiền Giang,
Trúng đuôi 0 Kiên Giang,
Trúng đuôi 8 Đà Lạt
250
21-03-20TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 2 Long An,
Trúng đầu 3 Bình Phước,
Trúng đuôi 9 Hậu Giang
242
20-03-20Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Vĩnh Long,
Trúng đầu 9 Bình Dương,
Trúng đuôi 8 Trà Vinh
276
19-03-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Tây Ninh,
Trúng đuôi 0 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
273
18-03-20Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Đồng Nai,
Trúng đầu 3 Cần Thơ,
Trúng đuôi 6 Sóc Trăng
240
17-03-20Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 5 Bạc Liêu
261
16-03-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 5 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
230
15-03-20Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
259
14-03-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
247
13-03-20Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
260
12-03-20Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 1 Bình Thuận
242
11-03-20Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Sóc Trăng
236
10-03-20Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 4 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
251
09-03-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
237
08-03-20Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
234
07-03-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 4 Bình Phước,
Trúng đuôi 9 Hậu Giang
245
06-03-20Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 6 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
216
05-03-20Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 4 Bình Thuận
250
04-03-20Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
262
03-03-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 6 Bạc Liêu
237
02-03-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
270
01-03-20Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 9 Đà Lạt
239