CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip: 200.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :09-07-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 1 Bình Thuận
244
07-07-21Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng đầu 4 Sóc Trăng
221
06-07-21Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 8 Bạc Liêu
246
05-07-21TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng đầu 6 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
270
04-07-21Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 3 Đà Lạt
244
03-07-21TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Long An,
Trúng đuôi 3 Bình Phước
242
02-07-21Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 1 Trà Vinh
251
01-07-21Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Tây Ninh,
Trúng đuôi 8 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
245
30-06-21Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 4 Sóc Trăng
274
29-06-21Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 2 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
268
28-06-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
274
27-06-21Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đà Lạt251
26-06-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Long An,
Trúng đầu 5 Bình Phước,
Trúng đầu 6 Hậu Giang
283
25-06-21Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 2 Trà Vinh
211
24-06-21Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 3 An Giang,
Trúng đầu 9 Bình Thuận
234
23-06-21Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng đuôi 4 Sóc Trăng
262
22-06-21Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Bến Tre,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
285
21-06-21TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 8 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
261
20-06-21Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Tiền Giang,
Trúng đuôi 3 Kiên Giang,
Trúng đuôi 8 Đà Lạt
268
19-06-21TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đuôi 2 Bình Phước,
Trúng đầu 1 Hậu Giang
237
18-06-21Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 6 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
246
17-06-21Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng đuôi 4 An Giang,
Trúng đuôi 7 Bình Thuận
263
16-06-21Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 5 Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
246
15-06-21Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu236
14-06-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
230
13-06-21Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 8 Đà Lạt
266
12-06-21TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 8 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 4 Hậu Giang
239
11-06-21Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 5 Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
282
10-06-21Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Tây Ninh,
Trúng đầu 7 An Giang
274
09-06-21Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ
239
08-06-21Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Bến Tre,
Trúng đầu 4 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 6 Bạc Liêu
245