CHỐT SỐ Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :09-07-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: 14,
An Giang: 42,
Bình Thuận: 32
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
247
07-07-21Đồng Nai: 61,
Cần Thơ: 45,
Sóc Trăng: 87
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
239
06-07-21Bến Tre: 03,
Vũng Tàu: 14,
Bạc Liêu: 79
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
253
05-07-21TP HCM: 29,
Đồng Tháp: 64,
Cà Mau: 35
Trúng Cà Mau245
04-07-21Tiền Giang: 89,
Kiên Giang: 40,
Đà Lạt: 04
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
282
03-07-21TP HCM: 92,
Long An: 81,
Bình Phước: 63,
Hậu Giang: 22
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
228
02-07-21Vĩnh Long: 04,
Bình Dương: 85,
Trà Vinh: 87
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
246
01-07-21Tây Ninh: 44,
An Giang: 79,
Bình Thuận: 16
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
235
30-06-21Đồng Nai: 52,
Cần Thơ: 10,
Sóc Trăng: 36
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
222
29-06-21Bến Tre: 55,
Vũng Tàu: 46,
Bạc Liêu: 49
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
261
28-06-21TP HCM: 69,
Đồng Tháp: 29,
Cà Mau: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
263
27-06-21Tiền Giang: 22,
Kiên Giang: 19,
Đà Lạt: 03
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
266
26-06-21TP HCM: 26,
Long An: 64,
Bình Phước: 38,
Hậu Giang: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
251
25-06-21Vĩnh Long: 90,
Bình Dương: 76,
Trà Vinh: 80
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
263
24-06-21Tây Ninh: 75,
An Giang: 68,
Bình Thuận: 94
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
272
23-06-21Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 08,
Sóc Trăng: 53
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
247
22-06-21Bến Tre: 64,
Vũng Tàu: 12,
Bạc Liêu: 69
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
222
21-06-21TP HCM: 66,
Đồng Tháp: 91,
Cà Mau: 15
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
267
20-06-21Tiền Giang: 60,
Kiên Giang: 39,
Đà Lạt: 82
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
257
19-06-21TP HCM: 79,
Long An: 34,
Bình Phước: 29,
Hậu Giang: 04
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
242
18-06-21Vĩnh Long: 17,
Bình Dương: 49,
Trà Vinh: 14
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
236
17-06-21Tây Ninh: 61,
An Giang: 09,
Bình Thuận: 67
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
264
16-06-21Đồng Nai: 62,
Cần Thơ: 60,
Sóc Trăng: 35
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
252
15-06-21Bến Tre: 75,
Vũng Tàu: 56,
Bạc Liêu: 01
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
266
14-06-21TP HCM: 40,
Đồng Tháp: 00,
Cà Mau: 11
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
275
13-06-21Tiền Giang: 35,
Kiên Giang: 54,
Đà Lạt: 94
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
251
12-06-21TP HCM: 04,
Long An: 43,
Bình Phước: 54,
Hậu Giang: 37
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
223
11-06-21Vĩnh Long: 29,
Bình Dương: 61,
Trà Vinh: 32
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
258
10-06-21Tây Ninh: 88,
An Giang: 62,
Bình Thuận: 50
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
240
09-06-21Đồng Nai: 02,
Cần Thơ: 91,
Sóc Trăng: 62
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
274
08-06-21Bến Tre: 02,
Vũng Tàu: 74,
Bạc Liêu: 15
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
248