CHỐT SỐ Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 200.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :28-05-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Dự đoán 2 con Lô Kết quả Theo
28-05-20 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
27-05-20Đồng Nai: 12,19,
Cần Thơ: 75,05,
Sóc Trăng: 31,51
Ăn lô 12 Đồng Nai,
Ăn lô 31,51 Sóc Trăng
340
26-05-20Bến Tre: 69,56,
Vũng Tàu: 16,02,
Bạc Liêu: 20,52
Ăn lô 69 Bến Tre,
Ăn lô 16,02 Vũng Tàu,
Ăn lô 52,20 Bạc Liêu
340
25-05-20TP HCM: 14,77,
Đồng Tháp: 05,09,
Cà Mau: 66,47
Ăn lô 14 TP HCM,
Ăn lô 09,05 Đồng Tháp,
Ăn lô 66 Cà Mau
355
24-05-20Tiền Giang: 28,39,
Kiên Giang: 86,15,
Đà Lạt: 24,06
Ăn lô 28,39 Tiền Giang,
Ăn lô 15,86 Kiên Giang
338
23-05-20TP HCM: 98,89,
Long An: 25,20,
Bình Phước: 41,01,
Hậu Giang: 81,68
Ăn lô 98 TP HCM,
Ăn lô 25,20 Long An,
Ăn lô 68 Hậu Giang
343
22-05-20Vĩnh Long: 89,19,
Bình Dương: 51,44,
Trà Vinh: 93,99
Ăn lô 19 Vĩnh Long,
Ăn lô 51 Bình Dương,
Ăn lô 93,99 Trà Vinh
381
21-05-20Tây Ninh: 87,56,
An Giang: 15,43,
Bình Thuận: 50,79
Ăn lô 56 Tây Ninh,
Ăn lô 15 An Giang,
Ăn lô 79,50 Bình Thuận
355
20-05-20Đồng Nai: 65,25,
Cần Thơ: 91,14,
Sóc Trăng: 17,57
Ăn lô 65 Đồng Nai,
Ăn lô 91,14 Cần Thơ,
Ăn lô 57,17 Sóc Trăng
357
19-05-20Bến Tre: 31,56,
Vũng Tàu: 10,27,
Bạc Liêu: 23,22
Ăn lô 31,56 Bến Tre,
Ăn lô 27,10 Vũng Tàu,
Ăn lô 23 Bạc Liêu
364
18-05-20TP HCM: 01,74,
Đồng Tháp: 72,04,
Cà Mau: 98,78
Ăn lô 72 Đồng Tháp,
Ăn lô 78,98 Cà Mau
349
17-05-20Tiền Giang: 08,53,
Kiên Giang: 59,13,
Đà Lạt: 51,99
Ăn lô 53 Tiền Giang,
Ăn lô 51 Đà Lạt
349
16-05-20TP HCM: 23,51,
Long An: 42,06,
Bình Phước: 59,22,
Hậu Giang: 68,33
Ăn lô 23,51 TP HCM,
Ăn lô 42 Long An,
Ăn lô 59,22 Bình Phước,
Ăn lô 68 Hậu Giang
360
15-05-20Vĩnh Long: 47,40,
Bình Dương: 79,82,
Trà Vinh: 87,09
Ăn lô 47 Vĩnh Long,
Ăn lô 79,82 Bình Dương,
Ăn lô 87 Trà Vinh
363
14-05-20Tây Ninh: 62,71,
An Giang: 12,22,
Bình Thuận: 29,79
Ăn lô 62 Tây Ninh,
Ăn lô 22,12 An Giang,
Ăn lô 79 Bình Thuận
343
13-05-20Đồng Nai: 77,68,
Cần Thơ: 97,94,
Sóc Trăng: 18,45
Ăn lô 77,68 Đồng Nai,
Ăn lô 18,45 Sóc Trăng
353
12-05-20Bến Tre: 55,76,
Vũng Tàu: 34,96,
Bạc Liêu: 77,71
Ăn lô 55 Bến Tre,
Ăn lô 34 Vũng Tàu,
Ăn lô 77,71 Bạc Liêu
367
11-05-20TP HCM: 86,32,
Đồng Tháp: 76,70,
Cà Mau: 20,35
Ăn lô 86 TP HCM,
Ăn lô 76 Đồng Tháp,
Ăn lô 35 Cà Mau
375
10-05-20Tiền Giang: 18,02,
Kiên Giang: 08,31,
Đà Lạt: 61,23
Ăn lô 18 Tiền Giang,
Ăn lô 08 Kiên Giang,
Ăn lô 23 Đà Lạt
340
09-05-20TP HCM: 24,52,
Long An: 97,48,
Bình Phước: 03,77,
Hậu Giang: 61,97
Ăn lô 24,52 TP HCM,
Ăn lô 48 Long An,
Ăn lô 77,03 Bình Phước,
Ăn lô 61 Hậu Giang
358
08-05-20Vĩnh Long: 05,24,
Bình Dương: 13,53,
Trà Vinh: 63,23
Ăn lô 05 Vĩnh Long,
Ăn lô 13 Bình Dương,
Ăn lô 63,23 Trà Vinh
335
07-05-20Tây Ninh: 76,98,
An Giang: 67,26,
Bình Thuận: 85,07
Ăn lô 76 Tây Ninh,
Ăn lô 67 An Giang,
Ăn lô 85 Bình Thuận
317
06-05-20Đồng Nai: 08,29,
Cần Thơ: 12,34,
Sóc Trăng: 44,65
Ăn lô 08 Đồng Nai,
Ăn lô 12 Cần Thơ,
Ăn lô 44 Sóc Trăng
329
05-05-20Bến Tre: 79,06,
Vũng Tàu: 04,24,
Bạc Liêu: 30,04
Ăn lô 06,79 Bến Tre,
Ăn lô 04 Vũng Tàu,
Ăn lô 30,04 Bạc Liêu
350
04-05-20TP HCM: 54,58,
Đồng Tháp: 38,65,
Cà Mau: 74,76
Ăn lô 58,54 TP HCM,
Ăn lô 65 Đồng Tháp
346
03-05-20Tiền Giang: 48,78,
Kiên Giang: 20,49,
Đà Lạt: 75,82
Trượt366
02-05-20TP HCM: 19,83,
Long An: 18,72,
Bình Phước: 10,04,
Hậu Giang: 33,98
Ăn lô 19 TP HCM,
Ăn lô 18,72 Long An,
Ăn lô 10,04 Bình Phước,
Ăn lô 33,98 Hậu Giang
361
01-05-20Vĩnh Long: 86,94,
Bình Dương: 00,41,
Trà Vinh: 52,00
Ăn lô 86 Vĩnh Long,
Ăn lô 00,41 Bình Dương,
Ăn lô 00,52 Trà Vinh
367
30-04-20Tây Ninh: 19,01,
An Giang: 38,51,
Bình Thuận: 13,32
Ăn lô 01,19 Tây Ninh,
Ăn lô 51,38 An Giang,
Ăn lô 32,13 Bình Thuận
323
29-04-20Đồng Nai: 55,42,
Cần Thơ: 23,43,
Sóc Trăng: 36,93
Ăn lô 42 Đồng Nai,
Ăn lô 23 Cần Thơ,
Ăn lô 36 Sóc Trăng
338