CHỐT SỐ Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Mua Ngay Số đẹp ngày :09-07-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
09-07-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
08-07-21Tây Ninh: 884,
An Giang: 923,
Bình Thuận: 319
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
232
07-07-21Đồng Nai: 076,
Cần Thơ: 151,
Sóc Trăng: 248
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
352
06-07-21Bến Tre: 932,
Vũng Tàu: 806,
Bạc Liêu: 318
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
383
05-07-21TP HCM: 406,
Đồng Tháp: 462,
Cà Mau: 542
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
586
04-07-21Tiền Giang: 995,
Kiên Giang: 152,
Đà Lạt: 435
Trúng Đà Lạt442
03-07-21TP HCM: 639,
Long An: 469,
Bình Phước: 013,
Hậu Giang: 451
Trúng Bình Phước665
02-07-21Vĩnh Long: 068,
Bình Dương: 293,
Trà Vinh: 312
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
638
01-07-21Tây Ninh: 184,
An Giang: 758,
Bình Thuận: 403
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
304
30-06-21Đồng Nai: 810,
Cần Thơ: 290,
Sóc Trăng: 124
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
639
29-06-21Bến Tre: 651,
Vũng Tàu: 633,
Bạc Liêu: 839
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
467
28-06-21TP HCM: 771,
Đồng Tháp: 674,
Cà Mau: 784
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
682
27-06-21Tiền Giang: 343,
Kiên Giang: 213,
Đà Lạt: 198
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
534
26-06-21TP HCM: 196,
Long An: 828,
Bình Phước: 654,
Hậu Giang: 269
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
602
25-06-21Vĩnh Long: 143,
Bình Dương: 649,
Trà Vinh: 542
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
306
24-06-21Tây Ninh: 777,
An Giang: 638,
Bình Thuận: 497
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
400
23-06-21Đồng Nai: 023,
Cần Thơ: 191,
Sóc Trăng: 254
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
514
22-06-21Bến Tre: 418,
Vũng Tàu: 778,
Bạc Liêu: 212
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
511
21-06-21TP HCM: 557,
Đồng Tháp: 088,
Cà Mau: 475
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
473
20-06-21Tiền Giang: 174,
Kiên Giang: 073,
Đà Lạt: 178
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
550
19-06-21TP HCM: 980,
Long An: 971,
Bình Phước: 162,
Hậu Giang: 910
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
448
18-06-21Vĩnh Long: 596,
Bình Dương: 406,
Trà Vinh: 097
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
857
17-06-21Tây Ninh: 225,
An Giang: 894,
Bình Thuận: 407
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
606
16-06-21Đồng Nai: 822,
Cần Thơ: 555,
Sóc Trăng: 863
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
365
15-06-21Bến Tre: 583,
Vũng Tàu: 808,
Bạc Liêu: 739
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
670
14-06-21TP HCM: 072,
Đồng Tháp: 834,
Cà Mau: 836
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
727
13-06-21Tiền Giang: 912,
Kiên Giang: 699,
Đà Lạt: 483
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
485
12-06-21TP HCM: 117,
Long An: 481,
Bình Phước: 475,
Hậu Giang: 345
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
443
11-06-21Vĩnh Long: 874,
Bình Dương: 575,
Trà Vinh: 296
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
481
10-06-21Tây Ninh: 421,
An Giang: 775,
Bình Thuận: 569
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
438
09-06-21Đồng Nai: 435,
Cần Thơ: 630,
Sóc Trăng: 463
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
331
08-06-21Bến Tre: 059,
Vũng Tàu: 543,
Bạc Liêu: 676
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
535