CHỐT SỐ Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :30-07-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
30-07-21 Gia Lai
Ninh Thuận
26-07-21TT Huế: 77,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
347
25-07-21Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 61
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
312
24-07-21Đà Nẵng: 35,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
360
23-07-21Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 67
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
352
22-07-21Bình Định: 04,
Quảng Trị: 75,
Quảng Bình: 40
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
332
21-07-21Đà Nẵng: 04,
Khánh Hòa: 89
Trúng Khánh Hòa309
20-07-21Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 76
Trúng Đắc Lắc359
19-07-21TT Huế: 04,
Phú Yên: 65
Trúng TT Huế378
18-07-21Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
380
17-07-21Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
348
16-07-21Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 36
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
363
15-07-21Bình Định: 95,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 78
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
362
14-07-21Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
352
13-07-21Đắc Lắc: 69,
Quảng Nam: 63
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
349
12-07-21TT Huế: 24,
Phú Yên: 29
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
343
11-07-21Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 66
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
334
10-07-21Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 74,
Đắc Nông: 91
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
344
09-07-21Gia Lai: 22,
Ninh Thuận: 23
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
336
08-07-21Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 69,
Bình Định: 42
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định
323
07-07-21Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
348
06-07-21Đắc Lắc: 95,
Quảng Nam: 06
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
327
05-07-21TT Huế: 80,
Phú Yên: 19
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
336
04-07-21Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
308
03-07-21Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 25
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
342
02-07-21Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
347
01-07-21Bình Định: 83,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 07
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
308
30-06-21Đà Nẵng: 75,
Khánh Hòa: 81
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
356
29-06-21Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 91
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
365