CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200.000 VNĐ

dự đoán số đẹp nhất ngày :16-04-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
16-04-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
31-03-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
246
30-03-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
255
29-03-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
234
28-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
221
27-03-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
289
26-03-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
285
25-03-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
234
24-03-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
257
23-03-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
268
22-03-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum259
21-03-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
263
20-03-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
252
19-03-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng đầu 3 Quảng Trị,
Trúng đầu 3 Quảng Bình
222
18-03-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
255
17-03-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 2 Quảng Nam
268
16-03-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
216
15-03-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
232
14-03-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
248
13-03-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
241
12-03-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
252
11-03-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
231
10-03-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
235
09-03-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 TT Huế247
08-03-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
242
07-03-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
254
06-03-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
265
05-03-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
224
04-03-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
296
03-03-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 1 Quảng Nam
255
02-03-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
283
01-03-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
248