CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :30-07-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
30-07-21 Gia Lai
Ninh Thuận
26-07-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
272
25-07-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Kon Tum209
24-07-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
283
23-07-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Gia Lai275
22-07-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
253
21-07-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
273
20-07-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
273
19-07-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
281
18-07-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
257
17-07-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
252
16-07-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
221
15-07-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị
252
14-07-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
283
13-07-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
253
12-07-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
272
11-07-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
234
10-07-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Quảng Ngãi
213
09-07-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
265
08-07-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
264
07-07-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
234
06-07-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
244
05-07-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
247
04-07-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đuôi 8 Khánh Hòa
209
03-07-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
245
02-07-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
252
01-07-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
262
30-06-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
256
29-06-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Quảng Nam239