CHỐT SỐ Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 200000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :30-07-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
30-07-21 Gia Lai
Ninh Thuận
26-07-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 0 Phú Yên
251
25-07-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
275
24-07-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 1 Đắc Nông
261
23-07-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
251
22-07-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Bình Định,
Trúng đầu 7 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
249
21-07-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
248
20-07-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trượt250
19-07-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
245
18-07-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 Kon Tum234
17-07-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
273
16-07-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đầu 9 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
250
15-07-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
256
14-07-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
276
13-07-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
270
12-07-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
245
11-07-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
239
10-07-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
234
09-07-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
214
08-07-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
245
07-07-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
257
06-07-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
230
05-07-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
239
04-07-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
250
03-07-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi
247
02-07-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Gia Lai,
Trúng đầu 9 Ninh Thuận
219
01-07-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng đầu 2 Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
235
30-06-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng243
29-06-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
255