CHỐT SỐ Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300.000 VNĐ

Nhận Ngay Số đẹp ngày :16-04-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
16-04-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
31-03-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
230
30-03-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
281
29-03-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
281
28-03-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
253
27-03-20Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
243
26-03-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng đầu 0 Quảng Bình
241
25-03-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng241
24-03-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
264
23-03-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
251
22-03-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
245
21-03-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
251
20-03-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
252
19-03-20Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị
227
18-03-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
214
17-03-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trượt255
16-03-20TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 6 TT Huế272
15-03-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Kon Tum236
14-03-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
229
13-03-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
270
12-03-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
242
11-03-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
244
10-03-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
224
09-03-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đầu 2 Phú Yên
277
08-03-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 9 Kon Tum,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
228
07-03-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
260
06-03-20Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
244
05-03-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đầu 6 Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
245
04-03-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
236
03-03-20Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
209
02-03-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đuôi 1 Phú Yên
230
01-03-20Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
253