CHỐT SỐ Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300000 VNĐ

Bạn muốn nhận số ngày :30-07-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
30-07-21 Gia Lai
Ninh Thuận
26-07-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
250
25-07-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
241
24-07-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
274
23-07-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
258
22-07-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Bình Định,
Trúng đuôi 3 Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
242
21-07-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
238
20-07-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 4 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
242
19-07-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
279
18-07-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
295
17-07-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
291
16-07-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Ninh Thuận277
15-07-21Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Quảng Bình259
14-07-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
266
13-07-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Quảng Nam263
12-07-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
262
11-07-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
210
10-07-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
229
09-07-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
274
08-07-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
256
07-07-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
245
06-07-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
277
05-07-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 TT Huế259
04-07-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
259
03-07-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi
241
02-07-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận
232
01-07-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
260
30-06-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
238
29-06-21Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
244