CHỐT SỐ Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP: 300000 VNĐ

Soi cầu phong thủy ngày :30-07-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
30-07-21 Gia Lai
Ninh Thuận
26-07-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
255
25-07-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Kon Tum239
24-07-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
242
23-07-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
232
22-07-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng Giải Tám Quảng Trị,
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
264
21-07-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
251
20-07-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Quảng Nam239
19-07-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
237
18-07-21Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Kon Tum,
Trúng đầu 1 Khánh Hòa
234
17-07-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
243
16-07-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 7 Ninh Thuận
232
15-07-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị
258
14-07-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
229
13-07-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
236
12-07-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
256
11-07-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Khánh Hòa215
10-07-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
250
09-07-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
238
08-07-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Bình Định,
Trúng đuôi 0 Quảng Trị
226
07-07-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
271
06-07-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
242
05-07-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
288
04-07-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
211
03-07-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Quảng Ngãi,
Trúng Giải Tám Đắc Nông
229
02-07-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 1 Ninh Thuận247
01-07-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
226
30-06-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Đà Nẵng288
29-06-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
271