CHỐT SỐ Giải Tám Miền Trung Víp: 500000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :30-07-21


Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
30-07-21 Gia Lai
Ninh Thuận
26-07-21TT Huế: 66,
Phú Yên: 19
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
244
25-07-21Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 62
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
240
24-07-21Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
280
23-07-21Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 98
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
255
22-07-21Bình Định: 02,
Quảng Trị: 53,
Quảng Bình: 75
Trúng Quảng Trị251
21-07-21Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
274
20-07-21Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 78
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
264
19-07-21TT Huế: 63,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
227
18-07-21Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 15
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
233
17-07-21Đà Nẵng: 75,
Quảng Ngãi: 98,
Đắc Nông: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
256
16-07-21Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
287
15-07-21Bình Định: 62,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 17
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
266
14-07-21Đà Nẵng: 75,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
219
13-07-21Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 68
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
214
12-07-21TT Huế: 61,
Phú Yên: 50
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
248
11-07-21Kon Tum: 91,
Khánh Hòa: 38
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
233
10-07-21Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
239
09-07-21Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 23
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
249
08-07-21Bình Định: 38,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 51
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
233
07-07-21Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 11
Trúng Đà Nẵng249
06-07-21Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 66
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
230
05-07-21TT Huế: 81,
Phú Yên: 98
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
265
04-07-21Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 93
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
262
03-07-21Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 41
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
235
02-07-21Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 31
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
214
01-07-21Bình Định: 19,
Quảng Trị: 98,
Quảng Bình: 23
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
30-06-21Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 53
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
245
29-06-21Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
274